Albert Mora és doctor en Sociologia, llicenciat en Sociologia i diplomat en Treball Social per la Universitat de València. Ha treballat en diverses organitzacions no governamentals i entitats públiques, destacant la tasca exercida com a coordinador del Centre d’Atenció Sociosanitària a Immigrants de Metges del Món-Comunitat Valenciana i com a responsable de l’Escola de Ciutadania Intercultural de la Fundació CeiMigra. També ha treballat com a formador de tècnics en matèries relacionades amb la immigració i la diversitat cultural, la interculturalitat, la participació ciutadana i els mètodes i tècniques d’investigació social.

És professor del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València, on imparteix matèries relacionades amb l’anàlisi sociològica de la realitat, la metodologia de la investigació social i la cooperació al desenvolupament. És membre del Grup Interdisciplinari d’Estudis sobre Migracions, Interculturalitat i Ciutadania de la Universitat de Castella la Manxa. Ha participat com a investigador en els projectes de R + D + I finançats pel Govern d’Espanya:

  • Diversitat i convivència: els drets humans com a guia d’acció. 2016-2018.
  • Drets humans, societats multiculturals i conflictes. 2013-2016.
  • Immigració, integració i polítiques públiques: garantia dels drets i la seva avaluació. 2010-2013.

També ha dirigit projectes d’investigació per encàrrec de diverses administracions públiques, entre els quals destaquen:

  • Informe sociojurídic sobre la situació dels immigrants a la Comunitat Valenciana. 2016-2017.
  • Projecte de dinamització comunitària al barri del Vallet (Puçol). 2016-2017.
  • Elaboració del pla d’integració i convivència del municipi de La Vall d’Uixó. 2016.

Ha realitzat estades d’investigació en el Programa Andí de Drets Humans, de la Universitat Andina Simón Bolívar de l’Equador i al Centre for Advanced Migration Studies de la Universitat de Copenhaguen.

Les seves línies actuals d’investigació giren al voltant de les polítiques d’integració, la convivència intercultural, la xenofòbia i la garantia dels drets humans en contextos multiculturals.

Email: albert.mora@uv.es

Tel.: +34 96 162 5944