Perfil en la Wikipedia

Va ser el fundador i primer director de l’Institut de drets humans de la Universitat de València. Ha estat president de CEAR (Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat) 2008-2009 i membre de la comissió de seguiment del Pla nacional de drets humans (2009-2012). Ha estat director del Col·legi d’Espanya a Paris (Cité international universitaire de Paris, CiuP), de 2005 a 2012.

Per designació de la directora general de la UNESCO, des del juliol de 2011 és membre de la UNESCO HPSD (High Panell on Science , Technology and Innovation for Development), compost per 24 acadèmics d’arreu del món.

És membre de consells científics de nombrosos instituts d’investigació i de revistes científiques especialitzades nacionals i internacionals. Membre del consell de redacció de l’edició espanyola de Le Monde Diplomatique i del consell científic d’ATTAC.

Director de la col·lecció “Cine y Derecho” (editorial Tirant lo Blanch) i de la sèrie “Derechos humanos” (editorial Tirant el Blanch).

Ha estat investigador principal en 14 projectes d’investigació del programa R+D i en 4 projectes de programes europeus. Ha dirigit 20 tesis doctorals.

Com a professor i investigador, ha publicat més de dos-cents cinquanta treballs (llibres i articles) en revistes espanyoles i estrangeres especialitzades, sobre problemes de teoria i filosofia del dret i drets humans i també de filosofia política i de crítica legislativa, en particular sobre l’obediència a la llei, la legitimitat, la interpretació i argumentació jurídiques, la ciutadania, l’objecció de consciència i la insubmissió, i els problemes jurídics relacionats amb els drets de les minories, el multiculturalisme, la globalització, la solidaritat, el voluntariat, el racisme i la xenofòbia. Des de fa més de 20 anys, el seu camp de treball preferent són les polítiques d’immigració i els drets dels immigrants, i els problemes de la democràcia en el procés de globalització.

 

Veure totes les publicacions

Entre els seus llibres recents:

 • Globalització i identitats. Claus Politiques i Juridiques, Barcelona, CTC/Pórtic, 2003. Hay edición castellana: Globalización e identidades. Claves políticas y jurídicas, Barcelona, Icaria, 2004.
 • Querela pacis perpetua. Una reivindicación del Derecho internacional (con Consuelo Ramón), Patronato Sud-Nord, Valencia, 2007.
 • Informe sobre la conveniencia y oportunidad de la ratificación por España del Convenio de 1990 de la ONU sobre derechos de los trabajadores inmigrantes y sus familias (con C. Ramón y A. Solanes) (Institut Català de drets humans), Barcelona, 2008.
 • Inmigración e integración: dos desafíos para Europa en el siglo XX. Sobre los fundamentos de la igualdad y del reconocimiento (Un análisis crítico de las condiciones de las políticas europeas de integración ante la inmigración). Eurobask, Bilbao, 2012.

Obres col·lectives (editor i autor):

 • Europa: derechos, culturas, (editor) Tirant lo Blanch Valencia 2006
 • La participación social y política de los inmigrantes.Informes BBVA, Madrid, 2008 (director del informe)
 • La igualdad en los derechos: claves de la integración, (J. de Lucas y A. Solanes, eds.) Dykinson, Madrid, 2009

Premis:

 • Premio de Ensayo de la Fundación Bancaixa (1995) por el libro La tolerancia (con A. Iglesias, M. Lozano y G. Aparicio)
 • III Premio de ensayo “Integración Europea” (1996) conjuntamente con S. Naïr, convocado por el Consell Valenciá del Moviment Europeu y la Generalidad Valenciana.
 • Medalla de plata de Cruz Roja de España por su trabajo en el ámbito de la inmigración.
 • Premio de Ensayo Manuel Castillo 2004 sobre la Paz (Patronat Sud-nord. Universitat de Valencia), con Consuelo Ramón, por el ensayo Querela pacis, perpetua? Una reivindicación del Derecho internacional.
 • X Premio de investigación Universitas-Javier de Landaburu 2011, concedido por Eurobask para proyectos de investigación sobre inmigración e integración en la Unión Europea.

Email: lucasfra@uv.es Tel.: +34 96 382 8133