Raquel Vanyó Vicedo és en l’actualitat professora ajudant doctora al Departament de Dret internacional de la Universitat de València. Llicenciada en dret i en ciències polítiques i de l’administració per la mateixa Universitat, ha centrat la seua investigació en temes de gènere, seguretat, conflictes armats i drets humans, com demostren les seues publicacions, especialment el llibre El horizonte 1325 en derecho internacional: cartografía del posconflicto con perspectiva de género, que recull part de la seua tesi doctoral. Al llarg de la seua carrera, ha fet estades d’investigació en centres internacionals de reconegut prestigi i ha col·laborat activament amb diverses organitzacions i entitats nacionals i estrangeres.

Email: raquel.vanyo@uv.es

Tel.: +34 96 382 8869