Monthly Archives

January 2017

LOGO_FORM

Convocatòria premis extraordinaris de doctorat

By | Notícies | No Comments

El Rector de la Universitat de València convoca anualment els premis extraordinaris de doctorat.

D’acord amb el que estableix el reglament regulador d’aquestos premis, a l’esmentada convocatòria poden presentar-se, una sola vegada, els doctorands i doctorandes que hagen obtingut la màxima qualificació en la defensa de la tesi llegida a la Universitat de València en qualsevol dels dos cursos acadèmics posteriors a la defensa de la tesi.

Text íntegre de la convocatòria vigent i els annexes que l’acompanyen.