Professor contractat doctor de dret internacional públic i relacions internacionals, Universitat de València. Redactor i investigador de les dues querelles presentades davant l’Audiència Nacional per genocidi i crims contra la humanitat comesos contra el poble tibetà; admeses a tràmit el 10 de gener de 2006 i el 6 d’agost de 2008. Així mateix, va presentar davant l’Audiència Nacional una altra querella pels crims internacionals comesos per la junta militar birmana.

Com a professor i investigador s’ha ocupat de diverses qüestions relacionades amb els drets humans, com l’exigència de responsabilitats penals individuals a través del mecanisme de la jurisdicció universal.

Ha participat com a investigador de l’equip en diversos projectes d’R+D relacionats amb l’ús de la força, els drets humans i el dret internacional humanitari:

“Seguretat i defensa a Europa”, Generalitat Valenciana. 2003-2005

“El règim jurídic per a una acció col·lectiva concertada. L’establiment de nous principis: l’autorització de l’ús preventiu de la força”, Ministeri d’Educació i Ciència 2006-2009

Email: j.elias.esteve@uv.es Tel.: +34 96 382 8813