La doctora Maria Dalli es reincorpora a l’IDH

By 19 May, 2018Notícies

Maria Dalli, antiga investigadora predoctoral de l’IDH, ha obtingut per concurs convocat per la Conselleria d’Educació GVA un dels contractes postdoctorals per a investigadors, el que li permet reincorporar-se al IDH. Enhorabona!