En el si del grup original GECIM, fundat i dirigit pel professor Javier de Lucas i del que han sorgit diferents projectes i grups de recerca, la majoria d’ells integrats en el IDHUV, es constitueix ara un grup el camp específic de recerca és la relació entre drets humans, ciutadania i democràcia inclusiva en el context de globalització.
El grup compta amb una sòlida experiència d’investigació en qüestions relatives a la garantia de drets humans dins el model de democràcia basada en la inclusió i els desafiaments que a aquest marc li planteja un món global. Els integrants del grup han format part de múltiples projectes d’investigació en els quals s’han investigat aquests temes.
Mitjançant la creació d’aquest grup es pretén continuar desenvolupant la imprescindible investigació de les qüestions relatives a: l’extensió del concepte de ciutadania; la participació política de la població migrant; la garantia dels drets socials com a base per a la integració de la població; la construcció d’indicadors per a l’avaluació del desenvolupament de les polítiques publiques d’integració de persones i la garantia dels seus drets; la garantia de drets fonamentals en societat multiculturals, entre d’altres, totes elles imprescindibles en la construcció d’una democràcia inclusiva. En aquest sentit, i beneficiant tant dels coneixements adquirits, com de l’àmplia xarxa d’intercanvi de coneixements i sinergies teixida a nivell nacional i internacional, el grup pretén continuar analitzant els nous desafiaments que es plantegen a les societats actuals respecte de la garantia de drets.