Institut de Drets Humans

L’Institut Universitari de Drets Humans naix al març de 2005 com el centre específic de la Universitat de València per a la investigació multidisciplinària sobre drets humans. L’Institut reuneix investigadors de diferents branques jurídiques i socials entorn d’unes finalitats bàsiques. Així, l’avanç en el coneixement dels drets humans gràcies a la investigació multidisciplinària, la formació i sensibilització en drets humans a través de la seua tasca de docència, i la promoció de la reflexió, el diàleg i el compromís amb els drets humans, en particular amb els drets dels individus i grups més vulnerables o que es troben més amenaçats.

L’Institut s’organitza entorn de diverses línies d’investigació de caràcter multidisciplinari. Al costat d’aquestes línies d’investigació i estudi, l’IDH promou d’una manera activa la formació en drets humans mitjançant la docència de postgrau i especialització, sobre problemes relacionats amb els drets humans. Aquestes activitats són possibles en gran manera gràcies als convenis i acords de col·laboració amb altres centres d’investigació i docència en aquest àmbit, d’espanyols i d’estrangers. Així mateix, l’IDH col·labora amb ONG i moviments socials especialitzats en la defensa i la promoció dels drets humans de grups vulnerables. Finalment, en la tasca de sensibilització social, l’IDH organitza activitats i conferències amb convidats de prestigi nacional i internacional.