_Proyecto

Prioritats en la revisió de l’estratègia global i europea de seguretat. La seguretat preventiva i el test de la gestió de la presència de col·lectius de risc (PREPES)

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad Duración: 2018-2020 Investigador principal: Consuelo Ramón Referencia: DER2017-86861-R
DSCF0033

L’APORTACIÓ DE L’ASSOCIACIONISME MIGRANT A LA SOCIETAT CIVIL ESPANYOLA. Nous models organitzatius i de relació amb les Organitzacions No Governamentals de Desenvolupament

Entidad financiadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat i FEDER Duración: 2016-2018 Investigador principal: Joan Lacomba Referencia: CSO2015-66181-R
21A_1273

Transformacions de la justícia. Autonomia, iniquitat i exercici de drets

Entidad financiadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat. Pla nacional R+D+I Duración: 30/12/16 - 29/12/20 Investigador principal: Cristina García Pascual Referencia: DER2016-78356-P
DSCF6242

Els instruments de protecció social pública en la gestió del canvi laboral

Entidad financiadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat. Pla nacional R+D+I "REPTES DE RECERCA" Duración: 01/01/2015-31/12/2017 Investigador principal: María Belén Cardona Rubert Referencia: DER2014-52549-C4-4-R
Cartel_Logo_Prometeo_proyecto

Prometeu. Grup d’estudis sobre ciutadania, immigració i minories

Entidad financiadora: Generalitat Valenciana Duración: 2014-2017 Investigador principal: María José Añón Roig Referencia:
logo_proyecto_multihuri

Diversitat i convivència: els drets humans com a guia d’acció

Entidad financiadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat. Pla nacional R+D+I Duración: 01/01/2016-01/01/2019 Investigador principal: Pra. Àngeles Solanes Corella Referencia: DER2015-65840-R
DSCF6318

Diàspores i Codesenvolupament des d’Espanya. El paper dels immigrants i les seves associacions en el desenvolupament dels països d’origen

Entidad financiadora: Convocatòria 2011 de projectes R+D+ I del Ministeri de Ciència i Innovació Duración: 01/01/2012 - 31/12/2014 Investigador principal: Professor Joan Lacomba Referencia: CSO2011-22686. http://idh.uv.es/diasporasycodesarrollo
DSCF0096

L’assetjament sexual i l’assetjament moral a la feina

Entidad financiadora: Ministeri de Ciència i Innovació. Pla nacional R+D+I Duración: 01/01/2010 - 31/12/2012 Investigador principal: Dra. Gemma Fabregat Referencia: DER2009-10989
DSCF0191

Democràcia i participació política de les dones. Estudi crític comparat de noves anàlisis i estratègies

Entidad financiadora: Ministeri d'Igualtat Duración: 01/01/2010 - 31/12/2012 Investigador principal: Dra. Ruth Mestre i Mestre Referencia:
DSCF0091

Dona i doble discriminació

Entidad financiadora: Ministeri de Ciència i Innovació. Pla nacional R+D+I Duración: 01/01/2010 - 31/12/2012 Investigador principal: Dra. Rosario Serra Cristobal Referencia: DER2009-09947
DSCF0117

Odisseu i l’elaboració de materials per al desenvolupament de les habilitats jurídiques fonamentals utilitzant tecnologies de la informació i del conecimiento

Entidad financiadora: Vicerrectorat de Convergència Europea i Qualitat, Universitat de València Duración: 2007-2008 Investigador principal: Dr. José García Añón Referencia: http://www.uv.es/legalskills/
21A_1273

El règim jurídic per a una acció col·lectiva concertada. L’establiment de nous principis: l’autorització de l’ús preventiu de la força

Entidad financiadora: Ministeri d'Educació i Ciència Duración: 01/10/2006-30/09/2009 Investigador principal: Consuelo Ramón Chornet Referencia: SEJ2006-14504
DSCF7385

Eficàcia de les garanties normatives enfront de la discriminació racial i ètnica a la Comunitat Valenciana

Entidad financiadora: Direcció General D’Investigació i Tranferéncia Tecnològica, Conselleria d’empresa, Universitat i Ciéncia, Generalitat Valenciana Duración: 01/01/2006-31/12/2007 Investigador principal: Dr. José García Añón Dr.Ricardo Juan Sánchez Dra.Ruth Mestre i Mestre Dra.Gemma Fabregat Monfort Dr.Mario Ruiz Sanz Dra. Angels Galiana Saura Referencia: GV06-239
DSCF2225

Dones, drets i ciutadania

Entidad financiadora: Ministeri de Treball Duración: 31/12/2005-31/12/2008 Investigador principal: Dra. María José Añón Roig, Dra. María Vicenta Cervelló Donderis, Dra. Amparo Esteve Segarra, Dra. María Belén Cardona Rubert, Dra. Cristina García Pascual, Dra. Ruth Mestre i Mestre, Dra. María Asunción Colas Turegano, Dra. Emilia Bea Pérez,Dra. Magadalena López Precioso, Dra. Gemma Fabregat Monfort, D. Victor Merino Sancho Referencia: MUJER2005-PI-150
DSCF0145

Dret i integració política i social dels immigrants

Entidad financiadora: Ministeri d'Educació, Ciència i Tecnologia Duración: 31/12/2005-31/12/2008 Investigador principal: Catedràtic Javier de Lucas Martín, Dr. Carlos Luís Alfonso Mellado, Dra. María José Añón Roig, Dr. José García Añón, Dra. Ángeles Solanes Corella, Dra. Gemma Fabregat Monfort, Dr. Juan J. Aguirre de la Hoz, Encarnación La Spina Referencia: SEJ2005-07897-C02-01
DSCF2069

La incidència dels convenis internacionalos de comerç en l’aplicació del Conveni Marc per al Control del Tabac. Especial referència al Mercosur

Entidad financiadora: Canadian Tobacco Control Research Initiative. American Cancer Society. Cancer Research UK. RITC Duración: 26/12/2005-26/12/2006 Investigador principal: Dr. J. Roberto Pérez Salom, Dr. Eduardo Pigretti, Dra. Dolores Ohman Referencia: 1000-024-220
DSCF0056

Emigració i noves formes d’esclavitud en el segle XXI

Entidad financiadora: Generalitat Valenciana Duración: 01/01/2005-31/12/2006 Investigador principal: Dra. Rosario Serra Cristobal Referencia: GV2005-205
DSCF5838

Accés a la justícia i garantia dels drets en temps de crisi: dels procediments tradicionals als mecanismes alternatius

Entidad financiadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat Duración: 01/01/2014-31/12/2016 Investigador principal: José García Añón Referencia: DER2013-48284-R
DSCF7260

Justícia social, exigibilitat dels drets humans i integració

Entidad financiadora: Generalitat Valenciana, Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Convocatòria d'ajuts per a la realització de projectes R+D per a grups d'investigació d'excel·lència Duración: 2014-2017 Investigador principal: Catedràtica Maria José Añón Roig Referencia: PROMETEO/2014/078
19A_1271

Drets humans, societats multiculturals i conflictes

Entidad financiadora: Ministeri d'Economia i Competitivitat. Pla nacional R+D+I Duración: 01/01/2013-01/01/2016 Investigador principal: Pra. Àngeles Solanes Corella Referencia: DER2012-31771
img--012

El Temps dels Drets. HURI-AGE

Entidad financiadora: Ministeri de Ciència i Innovació. Consolider Ingenio Duración: 1/1/2009 - 31/12/2014 Investigador principal: Catedràtico Javier de Lucas Martín. Investigador coordinador. Catedràtico Gregorio Peces-Barba Martínez Referencia: CDS2008-00007
DSCF0035

Immigració, integració i polítiques públiques: garanties dels drets i la seva avaluació

Entidad financiadora: Generalitat Valenciana Duración: 01/01/2010 - 31/12/2013 Investigador principal: Catedràtica Maria José Añón Roig Referencia: Prometeo 2010/099 (Programa Prometeu per a grups d'excel·lència)