L’Institut de Drets Humans analitza les polítiques d’immigració a Barcelona, Madrid i València

By 29 January, 20192019, Notícies

L’Institut de Drets Humans de la Universitat de València (IDH-UV) ha organitzat un cicle de seminaris, obert al públic, per a analitzar les polítiques locals d´immigració i convivència a les ciutats de Barcelona, Madrid i València. Aquest cicle de seminaris forma part del projecte de R+D+I “Diversitat i convivència: els drets humans com a guia d´acció”, dirigit per la professora Ángeles Solanes.

L’objectiu del cicle de seminaris és analitzar els principals reptes als que s´enfronten les ciutats en el camp de la immigració la integració i la convivència en contextos multiculturals. Segons explica el professor Albert Mora, coordinador del cicle, “després de realitzar tres seminaris en els que s´ha analitzat la situació general a Itàlia i Espanya i els reptes que obri la diversitat en l´espai públic i privat, des d´un enfocament de drets humans, es convoquen tres seminaris més dirigits a estudiar, analitzar i discutir sobre les polítiques d´immigració i integració que han dut a terme les principals ciutats de l´Estat espanyol al llarg de la darrera legislatura”. Així, afegeix, es farà un recorregut pels principis que han guiat les actuacions polítiques en aquest camp en les ciutats de Barcelona, Madrid i València, així com per les diferents accions dutes a terme, i es plantejaran reflexions sobre quines han de ser les prioritats actuals en el camp de la integració i la interculturalitat en les nostres ciutats. Cadascun dels seminaris comptarà amb la participació de la regidora responsable d´aquestes polítiques en cadascun dels Ajuntaments de les tres ciutats.

Els seminaris tindran lloc els dies 31 de gener, 14 de febrer i 27 de febrer de 2019, a les 17:30h, a la Sala d´Actes de la Facultat de Ciències Socials de la Universitat de València, amb lliure accés. El dijous 31 de gener s’abordaran les polítiques d´immigració, diversitat i interculturalitat a la ciutat de Barcelona, amb M. Dolores López Fernández, comissionada d´Immigració, Interculturalitat i Diversitat de l´Ajuntament de Barcelona. El 14 de febrer s’estudiaran les polítiques d´immigració i integració de l´Ajuntament de Madrid, amb Marta María Higueras Garrobo, delegada de l´Àrea de Govern d´Equitat, Drets Socials i Ocupació de l´Ajuntament de Madrid. Finalment, el 27 de febrer de 2019, s’analitzaran les polítiques locals per la igualtat de drets i la convivència intercultural en la ciutat de València, en una sessió que estarà a càrrec de Neus Fábregas Santana, regidora de Cooperació al Desenvolupament i Migració de l´Ajuntament de València, i de M. Dolores Atienza Asensi, directora del Centre de Recolzament a la Immigració (CAI) de l´Ajuntament de València. 

Pàgina web del projecte d’investigació: http://www.multihuri.com/es

Cartell cicle de seminaris polítiques d´integració i convivència2