L’Institut de Drets Humans presenta un informe sociojurídic sobre la situació dels immigrants

By 1 March, 20182018, Events, Notícies

El dijous, 1 de març, se celebrarà la presentació de el “Informe sociojurídic sobre la situació de les persones immigrants a la Comunitat Valenciana”, elaborat des de l’Institut de Drets Humans de la Universitat de València (IDH-UV) i coordinat pel professor Albert Mora. L’acte tindrà lloc en el saló d’actes (edifici B) de la Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, a les 11:30h.

L’informe, encarregat per la Direcció general d’Inclusió Social de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives, ha sigut realitzat pels professors Albert Mora, Ángeles Solanes i Javier de Lucas (de l’Institut de Drets Humans) i per les professores Mª Eugenia González (del Departament de Sociologia i Antropologia Social de la UV) i Ana Isabel Vázquez (de la Facultat de Treball Social de la UCLM i el Departament de Treball Social i Serveis Socials de la UV). L’informe, explica el professor Mora, “ofereix una panoràmica completa i actualitzada de la realitat social i jurídica de la immigració a la Comunitat Valenciana, amb especial atenció a les qüestions vinculades amb els processos d’integració, les polítiques públiques i la convivència en la diversitat”.

Per a la realització d’aquesta radiografia, s’ha dut a terme una exhaustiva anàlisi de dades secundàries i s’han realitzat entrevistes en profunditat i grups de discussió amb experts procedents de serveis públics, entitats socials i institucions acadèmiques. Partint d’aquest diagnòstic, els experts han presentat cinquanta propostes per a una política valenciana d’integració compromesa amb la garantia dels drets i la convivència intercultural.

L’Institut de Drets Humans de la Universitat de València (IDH-UV) ha posat en marxa en l’any 2018 un ampli programa de activitats, coincidint amb la celebració del 70 aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans. Creat l’any 2005, l’IDH-UV va rebre del Ministeri d’Educació l’Esment d’Excel·lència pel seu programa de doctorat Drets Humans, Democràcia i Justícia Internacional. L’ IDH-UV forma part del projecte Consolider en el qual participen dotze grups de recerca de diferents universitats espanyoles, coordinat per l’Institut de Drets Humans Bartolomé de les Casas de la Universitat Carlos III de Madrid.